Disclaimer

Disclaimer Stalgenootje.nl

Stalgenootje.nl, verleent je hierbij toegang tot www.stalgenootje.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
Stalgenootje.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stalgenootje.nl spant zich in om de inhoud van www.stalgenootje.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.stalgenootje.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stalgenootje.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.stalgenootje.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.stalgenootje.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stalgenootje.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stalgenootje.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stalgenootje.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Affiliate links
Stalgenootje.nl maakt gebruikt van affiliate links. Wanneer men via deze links, die ook in de vorm van een banner kunnen zijn, een aankoop doet in de desbetreffende webshop ontvangt Stalgenootje.nl hierover een kleine commissie.

Eci

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.